مشتری می تواند در صورت معیوب بودن و یا یکسان نبودن مشخصات کالای خریداری شده با اطلاعات درج شده در وب سایت بدون باز کردن پکینگ با اعلام قبلی از طریق تماس با ما (ظرف 24 ساعت) و تایید آن واحد نسبت به بازگرداندن کالا با وضعیت اولیه خرید به فروشگاه سیلورتو طی حداکثر 24 ساعت عودت دهد.کالا عودتی حداکثر باید در طی 4 روز کاری به شرکت برگشت خورده و تحویل شود.
در صورت عدم پیگیری و انجام به موقع موارد فوق، مبلغ 20% قیمت خرید هنگام استرداد اخذ خواهد گردید.
پیشنهاد سیلورتو:  با توجه به اینکه بندهای ساعت سیلورتو کلا دارای سریال تولید اختصاصی درج شده در پشت بند هستند مشتریان میتوانند قبل از ارسال از طریق واتساپ تصاویر بند و سریال را درخواست نموده ، پک مرسوله باز و تصاویر ارسال میشوند و پس از تایید مشتری ارسال خواهد شد. در این شرایط مشتری حق عودت را از خود سلب مینماید.

                                   تماس با ما